Euthanasiebeleid

Wij hebben in het Dierentehuis soms te maken met het euthanaseren van dieren.
Dit gebeurt alleen bij ernstig zieke dieren of dieren die een dusdanige gedragstoornis vertonen dat ze niet meer herplaatsbaar zijn. Dieren die in onze opvang komen, verblijven in principe bij ons totdat er een nieuw tehuis is gevonden.

De beslissing tot euthanasie wordt goed overwogen door het beheer, de dierenarts en indien nodig een gedragsdeskundige.